C&E Webbguru är en webbyrå / reklambyrå i Skellefteå som utvecklar kundanpassade webblösningar, allt från enkla webbsidor till avancerade webbtjänster.

Utvärderingar Online

Oavsett om du anordnar kurser och seminarier eller helt enkelt vill veta vad dina kunder tycker om dina varor och tjänster så är ett sätt att samla in svar från en enkät. Många gånger görs detta helt manuellt genom att man delar ut ett papper med ett antal frågor på som deltagarna/kunderna svarar och lämnar tillbaka. Sammanställningen görs också den manuellt i många fall och kanske för man in resultatet i någon form av excel-fil för vidare behandling.

Tänk vilken tid du sparar om du istället skickar en länk till ett färdigt webbaserat formulär till de som du vill ska svara på enkäten. Svaren samlas in i en databas och sammanställs automatiskt till en snygg rapport.

Ett verkligt exempel

Frågeformulär OnlineBakgrund: Varje år skickar Sveriges Hundungdom ut en frågeenkät till alla lokalklubbar (ca 80 st.). Enkäten består av drygt 100 frågor som ska besvaras. I runda tal rör det sig alltså om totalt cirka 8000 frågor som ska besvaras och sammanställas. Besvarat Frågeformulär OnlineTidigare skickades enkäten ut i pappersformat och sammanställningen gjordes manuellt.

Problem: Sammanställningen av enkäterna som skickas varje år tar för lång tid!

Lösning: Genom att skapa ett webbaserat formulär som sparar alla uppgifter i en databas blir det möjligt automatisera sammanställningen. Det går också att se vilka som svarat och påminna dem som inte svarat.

Resultat: En stor tidsvinst då inget manuellt arbete behöver göras vid sammanställningen.

C&E Webbguru
Sjökortsgatan 10
93235 Ursviken
Telefon: 0910-200485
Telefax: Du skämtar!
Mobil: 070-6028434
Org. nr.: 7003238651
Godkänd för F-skatt
Följ oss på facebook
Webbproduktion: C&E Webbguru