C&E Webbguru är en webbyrå / reklambyrå i Skellefteå som utvecklar kundanpassade webblösningar, allt från enkla webbsidor till avancerade webbtjänster.

Vår Arbetsprocess

Vår arbetsprocess är enkel, men ändå effektiv. Det är viktigt att kunden finns med i hela processen för att säkerställa att det vi producerar motsvarar kraven som man har satt upp.

Analys/Insamling av Befintligt Material

I analysfasen går vi tillsammans igenom era tankar med webbplatsen. Vi går igenom befintlig webbplats om sådan redan finns, trycksaker, logotyp, företagspresentation, mm.

Det är viktigt att hitta en gemensam tråd som knyter samman webbplatsen med övrigt material. I vissa fall kan det kanske bara vara logotypen, men även val av färger, bilder, och typsnitt spelar en viktig roll.

Vilken är målgruppen för webbplatsen? Vilken typ av information förväntar sig målgruppen att hitta? Det här är viktiga frågor att ta ställning till. Här kan man försöka rangordna kraven efter hur viktiga de är, då blir det också enklare att beräkna tidsåtgången och planeringen av det fortsatta arbetet.

Designfas 1– grafisk design

I den första designfasen skapas ett utkast till hur den färdiga webbplatsen kommer att se ut. Strukturen för webbplatsen byggs liksom grunden till navigeringen. Den mesta tiden i den här fasen läggs på att försöka få en stomme att bygga vidare på i senare faser.

Granskning

Här går vi igenom förslaget och gör eventuella ändringar. Vi kommer även överrens om nästa steg i utvecklingen och fastslår vilka dynamiska funktioner som ska skapas.

Designfas 2 – utveckling av dynamiska webbtjänster

Nu har vi en grundstruktur som vi kan fylla med innehåll. Det som nu återstår är att skapa och anpassa dynamiska webbtjänster som ska ingå på webbplatsen. Det kan röra sig om formulär, bokningssystem, nyhetspublicerare, webbutik, mm.

Granskning/testning

Nu är webbplatsen skapad och webbtjänsterna klara för test. Om allt går bra återstår bara publiceringen.

Publicering

Det sista steget är att publicera webbplatsen och göra den åtkomlig för andra.

C&E Webbguru
Sjökortsgatan 10
93235 Ursviken
Telefon: 0910-200485
Telefax: Du skämtar!
Mobil: 070-6028434
Org. nr.: 7003238651
Godkänd för F-skatt
Följ oss på facebook
Webbproduktion: C&E Webbguru